Doradztwo


Doradztwo biznesowe, zawodowe i personalne

Rekomendacje i konsultacje optymalnych kierunków rozwoju w obszarze zawodowym i prywatnym.

Propozycje konkretnych rozwiązań na podstawie analizy: aktualnej sytuacji, możliwości i celów klienta.


Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.

- Eurypides -

Rekomendacje

W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zaproponuję możliwe sposoby współpracy. Omawiane zagadnienia:

 • możliwe rozwiązania
 • zakres czasu realizacji projektu
 • spotkania w biurze lub w terenie
 • spotkania indywidualne lub grupowe
 • formułowanie oczekiwanych rezultatów
 • formy współpracy: doradztwo, szkolenia, coaching
 • formy komunikacji: bezpośrednia, telefoniczna, mailowa

Korzyści płynące z dobrego planowania są ogromne.
Szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie
pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy.

- Brian Tracy -

Doradztwo biznesowe

W oparciu o światowe rekomendacje i najskuteczniejsze praktyki międzynarodowych korporacji oferuję wsparcie przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowych w obszarze sprzedaży i marketingu.

 • tworzenie ścieżek rozwoju i podnoszenie kompetencji pracowników
 • tworzenie baz danych oraz systemu raportowania
 • opracowanie i wdrażanie materiałów szkoleniowych
 • wsparcie logistyczne marketingu przy tworzeniu strategii oraz materiałów promocyjnych (projektowanie ulotek, filmów reklamowych, stron www, wykorzystanie stron społecznościowych)
 • analiza rynku i konkurencji, wywiad środowiskowy
 • szkolenia miękkie i twarde
 • tworzenie stron www
 • coaching

Doradztwo zawodowe

Pomoga odkryć, zrozumieć i docenić Twoje kompetencje na rynku pracy oraz zaplanować Twoją karierę. Wskazuje jak stać się profesjonalistą w branży. Intensyfikuje efektywność pracy. Przyśpiesza rozwój, awanse i osiąganie celów.

 • wprowadzenie do zarządzania zmianą i stresem
 • analiza personalna w kontekście zawodowym
 • projektowanie ścieżki kariery
 • poszukiwanie nowych możliwości rozwoju
 • budowanie indywidualnego planu działania
 • tworzenie aktualnego i skutecznego CV
 • przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych
 • motywowanie i wspieranie w działaniu
 • niestandardowe techniki pozyskiwania nowej pracy
 • wzmacnianie kompetencji profesjonalnego pracownika

Doradztwo personalne

Ma na celu poprawę jakości i komfortu Twojego życia głównie poprzez budowanie osobistego wizerunku i pracę nad zdrowym stylem codziennego funkcjonowania.

 • pogłębianie samoświadomości
 • wzmacnianie pozytywnej samooceny
 • motywowanie do twórczego myślenia i działania
 • wzmacnianie optymizmu życiowego
 • techniki motywacji i relaksacji
 • skuteczne komunikowanie misji i wizji
 • tworzenie indywidualnego programu dietetycznego, treningowego i rozwojowego
 • stylizacja
 • sesja fotograficzna
 • tworzenie stron www
 • tworzenie spójnego przekazu w mediach społecznościowych

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś,
kto już tam doszedł.

- Robert Kiyosaki -

POROZMAWIAJMY O TWOICH POTRZEBACH


Przejdź do kontaktu
Facebook
Akademia Profesjonalnego Handlowca
Referencje